«Τρέχουν» οι διαδικασίες για την εφαρμογή του νέου μοντέλου διοίκησης των ΑΕΙ

 - OnCamera.gr

Σε επίσημη «προεκλογική περίοδο» μπήκαν δέκα πανεπιστήμια  της χώρας, μετά την υπογραφή από το υπουργείο Παιδείας της υπουργικής απόφασης που ορίζει τις διαδικασίες ανάδειξης των νέων Συμβουλίων Διοίκησης τους και την προθεσμία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

Όπως είναι γνωστό, σε δέκα πανεπιστήμια της χώρας η θητεία των πρυτανικών αρχών τους παρατάθηκε πρόσφατα, ώστε να έχουν χρόνο να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις τους ενόψει της ψήφισης του νέου νόμου για τη λειτουργία τους.

Πλέον το υπουργείο Παιδείας, που συντάσσει αυτές τις ημέρες σειρά άλλων τροπολογιών για την διόρθωση σφαλμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, έχει ολοκληρώσει και αναμένεται να στείλει στα ΑΕΙ σχέδιο προκήρυξης των εκλογών τους. Όπως είναι γνωστό, για να συγκροτηθούν τα νέα Συμβούλια, θα πρέπει να εκλεγούν πρώτα τα 6 εσωτερικά μέλη τους (που στην συνέχεια θα επιλέξουν 5 εσωτερικά μέλη). Μέσα από τα εσωτερικά τους μέλη θα επιλεγεί από όλα τα μέλη του κάθε Συμβουλίου, ο πρύτανης και πρόεδρος τους.

Οι διαδικασίες

Όπως ορίζει ο νέος νόμος δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του κάθε πανεπιστημίου αρκεί να ανήκουν στην βαθμίδα του καθηγητή.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης ενός ΑΕΙ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αντιπρύτανη, του κοσμήτορα, του προέδρου τμήματος και του διευθυντή τομέα, ωστόσο τα μέλη του μπορούν να κατέχουν παράλληλα τη θέση διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών ή πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού Ινστιτούτου.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους, όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση,  όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του πρύτανη για τουλάχιστον δύο  θητείες στο ίδιο ή άλλο πανεπιστήμιο,  όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία φορά μέλος του Σ.Δ. και μία φορά στο αξίωμα  πρύτανη και όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις θητείες στα αξιώματα του πρύτανη και του αντιπρύτανη.

Τα πανεπιστήμια που θα κάνουν άμεσα εκλογές για την εκλογή των νέων διοικήσεων τους και στα οποία θα εφαρμοστεί ουσιαστικά στο μέλλον για πρώτη φορά το νέο μοντέλο διοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας είναι τα Γεωπονικό, Πειραιώς, Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης, Αιγαίου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Ελληνικό Μεσογειακό (πρώην ΤΕΙ Κρήτης).