Πως κινούνται οι νέοι στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση από τα ΑΕΙ

Μηχανισμός έμμεσης αξιολόγησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της παρακολούθησης των πρώτων ετών στην επαγγελματική πορεία των φοιτητών και φοιτητριών τους, θα εφαρμοστεί στο μέλλον από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Έτσι, σε τρία με τέσσερα χρόνια από φέτος, θα λειτουργήσει ένας νέος σύγχρονος τρόπος «παρακολούθησης» των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ, με τον οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσματα των πρώτων ετών της επαγγελματικής τους πορείας. Και συγκεκριμένα: τι εκπαιδευτικά εφόδια πήραν; Πως τους βοήθησαν αυτά στα πρώτα τους βήματα και το χτίσιμο της καριέρας τους;

Η έρευνα κατ επέκταση «βγαίνει» από τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα και στόχο θα έχει τώρα να συγκεντρώσει δεδομένα από το επόμενο στάδιο της ζωής ενός νέου πολίτη της χώρας  μας. Η μελέτη αυτή, που υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2025, αποτελεί στην πραγματικότητα την προσαρμογή της Ελλάδας σε σχετική ευρωπαϊκή προτροπή  προς όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την μελέτη θα συνεργαστούν τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας που θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα προβλήματα στην κατάρτιση των νέων αλλά και την επιβράβευση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων της.

Τα παραπάνω θα γίνουν εφικτά με την αποστολή ανώνυμων δεδομένων των φοιτητών και φοιτητριών κάθε ΑΕΙ μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης τους, τα οποία και λειτουργούν για να τους φέρνουν σε επαφή με την αγορά εργασίας της χώρας.

Στην συνέχεια θα συγκεντρώνονται δεδομένα από τους εργοδότες που θα διαπιστώνουν και θα καταγράφουν τις ανάγκες στην αγορά εργασίας της χώρας αλλά και θα αποτυπώνουν τους δείκτες ανεργίας ανά κλάδο και επάγγελμα.

Έτσι η νέα αυτή…ιχνηλάτηση, θα δώσει στοιχεία πληροφόρησης που θα συνδυαστούν με άλλα επιμέρους στοιχεία της αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως η κατανομή των πόρων ή τα ερωτηματολόγια στα οποία οι νέοι καταθέτουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τα μαθήματα τους και τις γνώσεις που πήραν.

 

Υψηλή ανεργία

Πάντως, συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είχε το 2020, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (17,5%) -αν και μειωμένο από το 19,9% της προηγούμενης χρονιάς- στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25-39. Ποσοστό εντυπωσιακά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της Ενωσης των 27, που βρίσκεται στο 5,7%. Μετά την Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφάνισε η Ισπανία (13,2%), η Τουρκία (12,4%), η Σερβία (11,6%), η Ιταλία (8,8%) η Κροατία (7,7%) και η Κύπρος (7,6%). Μεγαλύτερη ανεργία από την Ελλάδα σημειώνεται στη Βόρεια Μακεδονία (17,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ 25-39 εμφανίζουν: η Τσεχία μόλις 1,9%, η Πολωνία και η Ουγγαρία 2,3%, η Ρουμανία, η Ολλανδία και η Μάλτα (2,5%).

Και όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απέχοντας 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο.

Ωστόσο, όπως έχει συχνά γραφτεί, η απασχόληση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Όσο υψηλότερο δηλαδή είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο υψηλότερο και το ποσοστό απασχόλησης τους στην αγορά εργασίας της χώρας. Η εικόνα αυτή καταγράφεται παγκοσμίως, καθώς στην συντριπτική πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εξασφαλίζουν ευκολότερα εργασία, σε σύγκριση με τους κατόχους πρώτου πτυχίου.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους κατόχους πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (πτυχίο 78%, μεταπτυχιακό 82%). Ανάλογη είναι η κατάσταση στην Ιταλία και τη Σλοβακία, με τη διαφορά υπέρ των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου να ανεβαίνει στο 10% για την Ιταλία και 7% για τη Σλοβακία, ενώ για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στο 10% για τη Σλοβακία και στο 19% για την Ιταλία.

in.gr