Ανάρτηση κτηματογράφησης και συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα

Ανάρτηση κτηματογράφησης και συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα

Ανάρτηση κτηματογράφησης και συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β’ Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα

Δήμος Μαραθώνο: Ανάρτηση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων & Κτηματολογικών Πινάκων

– Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β΄Κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα» της Δ.Ε. Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, κατόπιν της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 51/4-4-2023.

Τα σχετικά διαγράμματα, τεύχη και πίνακες της εν λόγω περιοχής θα αναρτηθούν στο Δήμο Μαραθώνος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr, από τις 7 Απριλίου2023 έως και τις 12 Μαΐου του έτους 2023 ως κάτωθι:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέρχονται από την Παρασκευή 7/4/2023 έως και την Παρασκευή 12/5/2023 στο μεν Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνος κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00, στο δε Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και ώρες 9:00-13:00, ώστε να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου κατόπιν ελέγχου πληρότητας από το αρμόδιο τμήμα.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Δήμο καλούνται να λάβουν γνώση και εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, δεν απαιτείται να τις υποβάλουν εκ νέου.

Για τις ιδιοκτησίες στις οποίες έχει εκδοθεί Βεβαίωση Οικοδομησιμότητας συστήνεται η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων και σχεδιαγραμμάτων ώστε να ληφθούν υπόψη στην Πράξη Εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο πολεοδομικών θεμάτων κ. Δημήτριο Μακρή τηλ. 22943 20907 (1ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος Μαραθώνος) / 22943 20539 (γραφείο 3 στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης) και στο 6977260738 κατά τις αντίστοιχες προαναφερθείσες ημέρες και ώρες.

*Σημείωση: Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, ο κληρονόμος προσκομίζει τα παραστατικά της κληρονομικής διαδοχής.

Επισυνάπτονται το υπόδειγμα δήλωσης ιδιοκτησίας και οι σχετικές οδηγίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/byOBFDsMS64 Τι είναι η κλιματική ουδετερότητα και η δίκαιη μετάβαση; Πως συνδέεται η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Δίκαιη Μετάβαση; Οι Ελληνικές περιοχές προς την δίκαιη μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία και Πελοπόννησος). Η πορεία …

https://www.youtube.com/watch?v=kd6Pc5mv0Ys Τι είναι κλιματική αλλαγή και ποια η διαφορά όταν μιλάμε για κλιματική κρίση; Ποια είναι η εικόνα στις πόλεις μας και πώς θα φτάσουμε στις Κλιματικά ουδέτερες πόλεις; Ποιες…

https://youtu.be/LTP5esataPY Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές, ο πρώην Υπουργός και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας -την περίοδο της πανδημίας- Βασίλης Κοντοζαμάνης παραχώρησε συνέντευξη…