Προσλήψεις από τη Φαρμακοβιομηχανία GENEPHARM στην Παλλήνη

Genepharm

H Φαρμακοβιομηχανία GENEPHARM με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
για εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:
• Χειρωνακτικές εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγή ή συσκευασία του τελικού προϊόντος
• Επίβλεψη των μηχανών και ενημέρωση του προϊσταμένου βάρδιας για τυχόν δυσλειτουργίες
• Επίλυση προβλημάτων με την καθοδήγηση του προϊσταμένου βάρδιας

Προσόντα υποψηφίου:
• Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή ΙΕΚ
• Σπουδές στην ειδικότητα Τεχνικός Φαρμάκων θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
• Δεν απαιτείται προϋπηρεσία , εάν υπάρχει αντίστοιχη στην Παραγωγή Συσκευασία Φαρμάκων θα εκτιμηθεί αναλόγως
• Βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
• Υπευθυνότητα στην εκτέλεση εργασίας και ομαδικό πνεύμα
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στη Διεύθυνση: GENEPHARM AE, Λεωφ. Μαραθώνος 22 Γ, 190 09, Πικέρμι, Αττική, Φαξ: 210 6039402 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@genepharm.com

Φαρμακοβιομηχανία