Καλλιόπη Βέττα: “Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα συναντήθηκε στις 6.6.2023, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη στις νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης ώστε να συζητηθούν τα τρέχοντα ζητήματα του Πανεπιστημίου εν όψει της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς 2023-24.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, παρότι διεκδικεί παγίως περισσότερες θέσεις για πρωτοετείς φοιτητές, αναμένεται να έχει και φέτος λιγότερες θέσεις από την κατανομή του Υπουργείου Παιδείας, καθώς η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αποκλείει χιλιάδες παιδιά από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως συνέβη άλλωστε και τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Κατά τη συζήτηση προέκυψε ότι ο εν λόγω σχεδιασμός του Υπουργείου πλήττει κυρίως τα περιφερειακά Πανεπιστήμια, που παράλληλα αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις και σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ο διατιθέμενος προϋπολογισμός καλύπτει μόνο τα πάγια έξοδά τους χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενοι επαρκείς δημόσιοι πόροι για τη βέλτιστη ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Το Π.Δ.Μ. εξακολουθεί να υστερεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στην αναλογία μόνιμων καθηγητών – φοιτητών στην Ελλάδα, γεγονός που το ωθεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για να καλύψει τα κενά, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω τον προϋπολογισμό του.

Η κα Βέττα εστίασε στο γεγονός ότι, παρόλο που το Π.Δ.Μ. διεκδικεί ερευνητικά προγράμματα και αναπτύσσει πρωτοβουλίες, η στήριξη από την Πολιτεία δεν είναι επαρκής ώστε να ενισχύσει δυναμικά και αποφασιστικά την πορεία και την μελλοντική του προοπτική προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της ίδιας της περιοχής. Αυτό πιστοποιείται και από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα αρκετά τμήματα του Π.Δ.Μ. δεν είναι αυτοδύναμα λόγω, κυρίως, των ελλείψεων σε προσωπικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευθεί για την ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού, με διπλασιασμό των δαπανών στα Πανεπιστήμια σε βάθος τετραετίας.