Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

 - OnCamera.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Υγείας

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης

Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: «Η κράτηση στα ΠΡΟΚΕΚΑ έχει γίνει κανόνας και η λειτουργία των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών τους έχει ξηλωθεί»

Η διοικητική κράτηση τείνει να καθιερωθεί ως γενικός κανόνας και όχι ως κατ` εξαίρεση διαδικασία, παρά τη ρητή διατύπωση τόσο από την Οδηγία 2013/33/ΕΕ, όσο και από τη Σύμβαση της Γενεύης με το άρθρο 31 παρ2. για απαγόρευσης εφαρμογής του μέτρου της κράτησης μόνο για το λόγο παράνομης εισόδου στη χώρα, όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο.

Επιπλέον, Σε κάθε περίπτωση, με βάση όλα τα σχετικά νομοθετικά και συμβατικά κείμενα η κράτηση είναι το έσχατο μέτρο περιορισμού της Ελευθερίας και πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα εναλλακτικά μέτρα και πάντα κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και αιτιολογημένης απόφασης.

Μάλιστα, ακόμη και διασωθέντες από ναυάγια, όπως αυτό έξω απ’ τα Κύθηρα, έφτασαν στην ενδοχώρα και παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της λήψης βιομετρικών και διασταύρωσής τους με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων αλλά και αυτή της ταυτοποίησής τους, παρέμειναν σε καθεστώς κράτησης επί τρεις μήνες στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου.

Παράλληλα, συνεχώς έρχονται καταγγελίες από εργαζόμενους στο πρόγραμμα PhilosII, ότι η παράταση, η οποία πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν αρκεί καθώς πολλές θέσεις παραμένουν κενές ενώ ειδικά στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α, της Κω οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν πέραν της 31/12/2022, λόγω της εφαρμογής της ΚΥΑ 82136/2022, με την οποία το προσωπικό έχει υπαχθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με όλα αυτά συνεχίζει να αποδυναμώνεται η υγειονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των κρατουμένων στα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. με δυσμενείς συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, στην Κόρινθο αυτή τη στιγμή υπηρετούν συνολικά πέντε άτομα, όταν προ τριετίας υπηρετούσαν περισσότερα από δέκα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Η διοικητική κράτηση δεν μπορεί να υποκαθιστά το σύστημα υποδοχής της χώρας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον απολύτως απαραίτητο χρόνο

Έχουμε κατ’ επανάληψη λάβει καταγγελίες ότι ο χρόνος διοικητικής κράτησης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και αυτόν που ορίζεται από το Σύνταγμα ως ανώτατος για τους ποινικούς κρατούμενους (18 μήνες)

Έχουμε ενδείξεις ότι οι κρατούμενοι δεν ενημερώνονται πάντα εγγράφως σε γλώσσα που κατανοούν για τους λόγους της κράτησής τους καθώς και για το δικαίωμά τους να προσβάλουν την απόφαση (με παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Για ποιο λόγο οι διασωθέντες από το ναυάγιο των Κυθήρων βρίσκονταν σε κλειστή δομή διοικητικής κράτησης και συγκεκριμένα στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου;
Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για τη διασφάλιση της παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής σύμφωνα με τα άρθ. 28, παρ. 4 Ν 3907/2011 και άρθ. 50, παρ. 7 Ν 4939/2022;
Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικό υγειονομικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διερμηνείας μέσω του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο του προγράμματος PhilosII;
Θα αποκατασταθεί η αδικία με το επιμίσθιο των εργαζομένων του PhilosII, το οποίο καταβάλλεται με την πρόσφατη νομοθετική ερμηνεία ετησίως και όχι μηνιαίως;

Αιτούμαστε να κατατεθούν:

Ο αριθμός αποφάσεων κράτησης αιτούντων άσυλο που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθ. 50 Ν 4939/2022 το 2022.

Ο αριθμός αποφάσεων απέλασης δυνάμει του Ν 3386/2005 και αποφάσεων επιστροφής δυνάμει του Ν 3907/2011 που εκδόθηκαν το2022.

Ο αριθμός αποφάσεων κράτησης με σκοπό την απέλαση που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθ. 76 Ν 3386/2005 και αποφάσεων κράτησης με σκοπό την επιστροφή δυνάμει του άρθ. 30 Ν 3907/2011 το 2022.

Ο αριθμός ενδικοφανών προσφυγών που ασκήθηκαν κατά αποφάσεων απέλασης δυνάμει του άρθ. 77 Ν 3386/2005 και κατά αποφάσεων επιστροφής δυνάμει του άρθ. 28 Ν 3907/2011 το 2022.

Ο αριθμός αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών δυνάμει των άρθ. 77 Ν 3386/2005 και άρθ. 28 Ν 3907/2011, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (αποδοχή, απόρριψη).

Ο αριθμός ενημερώσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για μη επιβολή ή συνέχιση της κράτησης το 2022.

Ο αριθμός ενημερώσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για επιβολή ή συνέχιση της κράτησης το 2022.

Ο αριθμός αντιρρήσεων κατά της κράτησης που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθ. 76, παρ. 3 Ν 3386/2005 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2022.

Ο αριθμός αποφάσεων επί αντιρρήσεων κατά της κράτησης που εκδόθηκαν ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2022, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (αποδοχή, απόρριψη).

Ο αριθμός αποφάσεων αυτεπάγγελτου ελέγχου της παράτασης της κράτησης δυνάμει του άρθ. 50, παρ. 5 Ν 4939/2022 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2022, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (έγκριση της συνέχισης της κράτησης, μη έγκριση).

Ο αριθμός αποφάσεων αυτεπάγγελτου ελέγχου της παράτασης της κράτησης δυνάμει του άρθ. 30, παρ. 3 Ν 3907/2011 ανά Διοικητικό Πρωτοδικείο το 2022, με λεπτομέρεια ανά κατηγορία απόφασης (έγκριση της συνέχισης της κράτησης, μη έγκριση).

Ο αριθμός κρατουμένων ανά ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί ανά ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο αριθμός κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούσαν υπό καθεστώς απαγόρευσης εξόδου από τις ΚΕΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ανά ΚΕΔ και ανά κατηγορία (αιτούντες άσυλο, απορριφθέντες αιτούντες άσυλο κ.ο.κ.)

Ο αριθμός των εργαζομένων του προγράμματος PhilosII που απασχολούνται ανά ΠΡΟΚΕΚΑ και ειδικότητα και πόσοι είναι αυτοί που δεν ανανεώθηκαν ενώ είχαν εργασιακή σχέση μέχρι την 31/12/2022.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Ψυχογιός Γεώργιος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αδαμοπούλου Αγγελική

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βίτσας Δημήτρης

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νίκος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία