ΕΛΙΑΔΑ: Προστατεύοντας το DNA της ελιάς

Facts για το έργο ΕΛΙΑΔΑ – Προστατεύοντας το DNA της ελιάς – Τι γνωρίζετε για το ΕΛΙΑΔΑ;

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ελληνική γεωργία και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2020 στη Λακωνία. Το έργο με τίτλο “Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου” εντάσσεται στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με κωδικό Τ2ΕΔΚ – 01315 και ακρωνύμιο ΕΛΙΑΔΑ.