Δράση: Καθαρισμός Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, ο «Δ.Ο.Π.Α.Π.» σε συνεργασία με τη «Επιτροπή για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος» του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, διοργανώνει περιβαλλοντική εθελοντική δράση με θέμα τον καθαρισμό του Μεγάλου Ρέματος.
Σημείο συνάντησης: Γέφυρα Πάρκου
Απαραίτητο για τους συμμετέχοντες είναι να φέρουν μαζί τους γάντια προκειμένου να προστατέψουν τα χέρια τους.