Καταγγελία: Καταχρηστική και απαράδεκτη η κατ’ επανάληψη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΡΟΣ: Κων/νο Μώρο, Πρόεδρο ΔΣ, Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Κοιν: Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θέμα: Καταχρηστική και απαράδεκτη η κατ’ επανάληψη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου.

«Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 20.12.2021 προειδοποιητικής επιστολής μου (αρ.πρωτ. BA38771221), αναγκάζομαι να επανέλθω στο θέμα των κατ’ επανάληψη δια περιφοράς συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Από αρχές Δεκεμβρίου 2020 έχετε πραγματοποιήσει 8 συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι 6 είναι δια περιφοράς, δηλαδή χωρίς διαλογική συζήτηση, χωρίς δυνατότητα δημοσιοποίησης στους πολίτες και με τηλεφωνική κατάθεση της ψηφοφορίας των συμβούλων προς εσάς.

Τα θέματα για τα οποία λαμβάνουμε αποφάσεις ως σώμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεν αποτελούν τυπική διαδικασία και επ’ ουδενί δεν έχουν χαρακτήρα κατεπείγοντος. Είναι επομένως απαράδεκτο να τυγχάνουν αυτής της αντιμετώπισης.

Ο Νόμος 3852/2010, αρ.67, παρ.5 , αναφέρει ρητώς ότι «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς…»

Αν και η εγκύκλιος 18318/13.03.2020 του ΥΠΕΣ αναφέρει ότι «κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.», η ηθική και η ουσία επιβάλλουν την αποφυγή των δια περιφοράς συνεδριάσεων, ειδικά όταν δεν υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19.  δε νομιμοποιείστε να πραγματοποιείτε συνεχόμενες δια περιφοράς συνεδριάσεις και μάλιστα για σοβαρά θέματα.

Κύριε Μώρο καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος κ. Μπουρνούς κρύβεται πίσω από τις δια περιφοράς συνεδριάσεις προκειμένου μην αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση, να μην δοθεί δημοσιότητα στις συνεδριάσεις, να μην υπάρξει διάλογος. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπαγορεύει τις κινήσεις σας και βρίσκεται πίσω από κάθε μεθόδευση που αναγκάζεστε να εφαρμόσετε.

Σας καλώ να αναλογιστείτε το βαρύ ρόλο του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος του Δήμου και των πολιτών μας.»

Ανδρέας Βασιλόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου

Επικεφαλής Παράταξης