Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Παραλαβή νέου σύγχρονου απορριμματοφόρου

|| - OnCamera.gr
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών, παρέλαβε σήμερα 10-12-2021 το νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο 19 τόνων, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων που διαθέτει.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ειδικότερα πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο Ford τύπου πρέσας με σύστημα ανύψωσης κάδων, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων το οποίο αποτελεί ότι πιο σύγχρονο είτε στην αποκομιδή απορριμμάτων, είτε στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών.
Για την προμήθεια ύψους 168.299,05€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Α.Α 104581 βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20147/28-12-2020 διακήρυξης Δημάρχου με ΑΔΑΜ 20PRΟC007938094.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαρκούς εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του στόλου οχημάτων ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου αναμένεται να προμηθευτεί και ένα πλυντήριο για την πλύση των τροχήλατων κάδων απορριμμάτων και την απολύμανση τους με την καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών, με στόχο την προστασία της Δηµόσιας Υγείας.
Επιπροσθέτως, για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού, προβλέπεται στο επόμενο διάστημα η παραλαβή και ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος (108.052,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθειά του οποίου έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση.