Νέα Μάκρη: Πρόστιμο 1000 ευρώ σε επιχείρηση που έριχνε λύματα στο Λιμανάκι

Με απόφαση του Αντιδημάρχου Μαραθώνα Νικόλαου Ευαγγελόπουλου, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 1000 ευρώ σε επιχείρηση που έριχνε λύματα στο Λιμανάκι στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αρ. 580/2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

2. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος .

3. Την έκθεση βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας (486/20_)

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση εντός του τριημέρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιβάλλουμε το κάτωθι πρόστιμο για παράβαση του Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος:

Στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MARATHON BEACH 14-11-20 πρόστιμο 1,000 ευρώ για ακάθαρτα ιδιωτικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων –  Εναπόθεση από ΚΥΕ απορριμμάτων και δύσοσμων αποβλήτων έξω από κάδους.
Δύσοσμα νερά έμπροσθεν του καταστήματος «Δωδώνη» ανάκι

Την αποκάλυψη είχε κάνει ο Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος έκανε και αυτοψία στο σημείο παρουσία της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.