Νέα δωρεά για το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά – Προβαλίνθου

|| - OnCamera.gr
Το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά -Προβαλίνθου ευχαριστεί:

Το ΠΥΣΕΘ ευχαριστεί ΘΕΡΜΑ τον εκλεκτό φίλο Leonidas Ghinis για την ΔΩΡΕΑ του στον σταθμό μας , μιας ηλεκτρογεννήτριας Diesel που θα καλύψει σοβαρές ανάγκες των συμπολιτών μας .
Παρόμοιες πράξεις δίνουν κίνητρα για να συνεχίσουμε το έργο μας»