Δήμος Λαυρεωτικής: Ανάρτηση δασικού χάρτη Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

||
Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους δημότες ότι αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) να υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.
 
Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.
 
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης του Ελληνικού Κτηματολογίου στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Για να διαβάσετε ολόκληρη τη σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: